INNI-berichten

2014-12-19 - Stedenbouw - openbaar onderzoek.pdf 2014-10-15 - Uitvaartrecht.pdf 2013-03-10 - Nationaliteit.pdf 2013-03-15 - Uitvaartrecht.pdf 2013-03-01 - Vreemdelingen.pdf 2012-05-30 - Verkiezingen 14 oktober 2012 - mail 1.pdf 2012-02-29 - Verkiezingen 2012 - inschrijving niet-Belgische kiezers op de kiezerslijst.pdf 2011-10-14 - Uitvaartrecht.pdf 2011-10-14 - Politiezone - reproductie van de begroting en de bijlagen.pdf 2011-10-14 - Gemeente - reproductie van het budget en de bijlagen.pdf 2011-09-05 - Verkiezingen 2012 - inschrijving niet-Belgische kiezers op de kiezerslijst.pdf 2011-06-01 - Vakantie 2011 - identiteitsdocumenten.pdf 2011-05-02 - Registers burgerlijke stand.pdf 2010-12-03 - Stedenbouwkundige meldingsplicht.pdf 2010-11-02 - Bevolkingsregisters en identiteitsdocumenten - algemene onderrichtingen.pdf 2010-10-06 - Politiezone - reproductie van de begroting en de bijlagen.pdf 2010-10-06 - Gemeente - reproductie van het budget en de bijlagen.pdf 2010-10-01 - Uitvaartrecht.pdf 2010-09-22 - Huwelijk.pdf 2010-09-10 - Stedenbouw.pdf 2010-07-01 - Registers burgerlijke stand.pdf 2010-06-23 - Vakantie 2010 - identiteitsdocumenten.pdf 2010-04-01 - Reproductie van de rekeningen en bijlagen.pdf 2009-12-02 - Milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning - bekendmakingen.pdf 2009-11-16 - Vakantie 2009 - identiteitsdocumenten.pdf 2009-10-16 - Budget gemeente.pdf 2009-10-16 - Begroting politiezone.pdf 2009-09-18 - Agenda 2010.pdf 2009-08-25 - Ruimtelijke ordening.pdf 2009-06-30 - OCMW Vlaanderen - register bekendmaking reglementen.pdf 2009-06-23 - Vakantie 2009 - identiteitsdocumenten.pdf 2009-02-10 - Verkiezingen 2009 - kiezerslijsten en oproepingskaarten.pdf 2009-01-13 - Verkiezingen 2009 - inschrijving burgers EU.pdf 2008-12-05 - Identiteitsbewijzen voor kinderen jonger dan 12 jaar.pdf 2008-10-01 - Uitvaartrecht.pdf 2008-10-01 - Agenda 2009.pdf 2008-09-01 - Taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.pdf 2008-09-01 - Lokale politie.pdf 2008-07-01 - Vreemdelingen.pdf 2008-06-01 - Vakantie 2008.pdf 2008-06-01 - Identiteitskaart en vreemdelingenkaart - bewijs van diefstal, verlies of vernietiging.pdf 2008-04-01 - Voorafgaande verklaring inzake euthanasie.pdf 2007-10-01 - Uitvaartrecht.pdf 2007-09-01 - Wettelijke samenwoning.pdf 2007-09-01 - Vreemdelingen.pdf 2007-09-01 - Managementteam.pdf 2007-06-01 - Vakantie 2007.pdf 2007-06-01 - Registers rijbewijs.pdf 2007-02-01 - Uitreiking van uittreksels uit het strafregister.pdf 2007-02-01 - Parkeerkaarten.pdf 2006-12-01 - Identiteitsbewijzen voor kinderen jonger dan 12 jaar.pdf 2006-11-01 - Installatie raden.pdf 2006-04-01 - Gemeenteraadsverkiezingen 2006 - wetgeving Vlaams Gewest.pdf 2006-04-01 - Gemeenteraadsverkiezingen 2006 - wetgeving Brussels Hoofdstedelijk Gewest.pdf 2006-02-01 - Huwelijksaangifte.pdf 2006-01-01 - Rijbewijs retributies.pdf

Contacteer ons!

mail